All songs © Columbia Music Publishing and Mirika Music Publishing, all rights reserved

All music performed by The Columbia Orchestra


Contents
1.
Fight! Kamen Rider V3
2.
Song of Boys' Kamen Rider Squad
3.
Run, Hurricane
4.
Kamen Rider Song of Praise
5.
The Solitary V3 Song
6.
The V3 March
7.
Destron Song of Praise
8.
V3 Action
9.
The Lullaby of V3
10.
The Immortal Man
11.
Our Kamen Rider V3
12.
Our Riderman


FIGHT! KAMEN RIDER V3 [Download]
"Tatakae! Kamen Raida Buisuri"
Lyrics: Ishimori Shotaro
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: Miyauchi Hiroshi & The Swingers
Akai, akai, akai Kamen no Buisuri
Daburu Taifuun, inochi no beruto
Chikara to waza no fuusha-ga mawaru
Chichi-yo, haha-yo, imouto-yo
Kaze no unari-ni, chi-ga sakebe
Chikara no kagiri, butchi ataru
Teki-wa jigoku no Desutoron
Tatakau seigi no, Kamen Raida Buisuri

Aoi, aoi, aoi kuruma no Buisuri
Harriken janppu, soratobu mashin
Sharin to hanewa-ga, kaijin taosu
Chichi-yo, haha-yo, imouto-yo
Kaze no unari-ni, chi-ga moete
Inochi no kagiri, uchi taosu
Teki-wa jigoku no Desutoron
Tatakau seigi no, Kamen Raida Buisuri

Shiroi, shiroi, shiroi mafura Buisuri
Sora-ni habataku, ni-mai no tsubasa
Seigi to ai-ga, sekai-o mamoru
Chichi-yo, haha-yo, imouto-yo
Kaze no unari-ni, chi-ga sawagi
Karada no kagiri, uchi mukau
Teki-wa jigoku no Desutoron
Tatakau seigi no, Kamen Raida Buisuri
Red, red, red mask of V3!
Double Typhoon, the belt of life
Windmills of strength and skill turn
Oh Father, oh Mother, oh Little Sister!
My blood screams in the howling of the wind
Strike to the limits of my strength
The hellspawned enemies of Destron
Fight! Righteous Kamen Rider V3!

Blue, blue, blue bike of V3!
Hurricane Jump, a machine that flys in the sky
Its wheels and wings strike down the mutants
Oh Father, oh Mother, oh Little Sister!
My blood burns in the howling of the wind
To the limits of my life, I'll smash them
The hellspawned enemies of Destron
Fight! Righteous Kamen Rider V3!

White, white, white muffler of V3!
Soaring into the sky on a pair of wings
Protecting the justice and love of the world
Oh Father, oh Mother, oh Little Sister!
My blood clamours in the howling of the wind
I'll face them to the limits of my body
The hellspawned enemies of Destron
Fight! Righteous Kamen Rider V3!
SONG OF THE BOYS' KAMEN RIDER SQUAD [Download]
"Shonen Kamen Raida-tai no Uta"
Lyrics: Hatte Saburo
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: Mizuki Ichiro & The Columbia Yurikago-kai
Mafura nabe-kase, kimi to boku
Higashi-ni, nishi-ni, ozora-ni
Tsuu'tsuu'tsutsu to pendanto
Kaijin itazoto, koe takaku
Bokura no tsushin, okuteru
Tomo-ni, susumou, Buisuri
Bokura no Shonen Kamen Raida-tai

Ashinami mizoroete, kimi to boku
Yama-ni, kawa-ni, machikado-ni
Byun'byun'byun'byun to shitensha-tai
Kaijin dokokado, saga'shitsutsu
Bokura no hashiru, doko-mademo
Tomo-ni, susumou, Buisuri
Bokura no Shonen Kamen Raida-tai

Kata-o nara-bete, kimi to boku
Kaze-da, Arashi-da, kumo koete
Po'po'popo to denshobato
Kaijin kitazo to, zenryoku-de
Bokura no tegami-o, motte tobu
Tomo-ni, susumou, Buisuri
Bokura no Shonen Kamen Raida-tai
Our mufflers flutter in the wind, yours and mine
To the east, to the west, to the wide skies
The buzz, buzz, buzz of the pendants
It's a mutant, voices go higher
We'll broadcast our message out
Forward, along with V3
Our Boys Kamen Rider Squad

Our steps in unison, yours and mine
Over mountains, over rivers, over street corners
Zoom, zoom, zoom of the bicycle team
The mutants are somewhere, we'll find them
We'll run wherever they are
Forward, along with V3
Our Boys Kamen Rider Squad

Our shoulders are aligned, yours and mine
Through winds, through storms, and the clouds
Po, po, po-po of the carrier pigeons
With all our power, we'll find the mutants
Our favorite letters will not stop flying
Forward, along with V3
Our Boys Kamen Rider Squad
RUN, HURRICANE [Download]
"Hashire Harriken"
Lyrics: Nomi Yoshio
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: Shimon Masato & The Columbia Yurikago-kai
Arashi no yoni, yattekuru
Aoi mashin-wa Harriken
Dasshu, dasshu, Harriken dasshu!
Mawase-mawase enerugi
Harriken, Harriken taifuun
Hashire haiuei, dokomademo
Buisuri no mashin, Harriken, Harriken

Hono-o no yoni, moeteiru
Akai mashin-wa Harriken
Attaku, attaku, Harriken attaku!
Tsuiseki, tsuiseki kaijin-o
Harriken, harriken reeda
Agero supeedo, tobuyo-ni
Buisuri no mashin, Harriken, Harriken

Seigi no tameni, tsuki susumu
Shiroi mashin-wa Harriken
Faito, faito, Harriken faito!
Takaku, takaku ozora-ni, boosuta roketto
Tatakae janppu, taku mashiku
Buisuri no mashin, Harriken, Harriken
A tempest brews, comes into sight
The blue machine, the Hurricane
Dash, dash, Hurricane Dash!
Turning, turning energy
Hurricane, Hurricane Typhoon
Run along the highway, where will you go?
V3's machine, Hurricane, Hurricane

A blaze stirs, burning brightly
The red machine, the Hurricane
Attack, attack, Hurricane Attack!
Pursue, pursue the mutants
Hurricane, Hurricane Radar
Pick up speed, until you're about to fly
V3's machine, Hurricane, Hurricane

For the sake of justice, it's the chance to move
The white machine, the Hurricane
Fight, fight, Hurricane Fight!
Higher, higher into the sky with Booster Rockets
Fight, jump with all your might
V3's machine, Hurricane, Hurricane
KAMEN RIDER SONG OF PRAISE
"Kamen Raida Sanka"
Lyrics: Tanaka Mamoru & Kyuto Itao (Hirayama Tohru)
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: Shimon Masato
Raida, Raida, Kamen Raida
Doko-ni irunoka, shiranai-ga
Yobe batto doroko raida mashin
Itsu-mo bokura-o, mamottekuru
Raida, Raida, bokura no Raida
Kaze-o maite, suna-o kette
Henshin henshin, Raida Ichi-go
Sono-nawa Takeshi, Hongo Takeshi

Raida, Raida, Kamen Raida
Umi no kanata-ka, yama-ka geka
Yobe bakotaeru, o'oshi koe-ga
Are-ga yuki-to, seigi no otoko
Raida, Raida, bokura no Raida
Heiwa-nerau, teki-o taose
Henshin henshin, Raida Ni-go
Sono-nawa Hayato, Ichimonji Hayato

Raida, Raida, Kamen Raida
Umare kokyo-wa, shiranai-ga
Yobe baha-bataku, hane mafura
Me-ni motto maranu, haya-waza miseru
Raida, Raida, bokura no Raida
Sora-o kakete, chu-o tonde
Henshin henshin, Raida Buisuri
Sono-nawa Shiro, Kazami Shiro

Raida, Raida, Kamen Raida
Ichi-go, Ni-go, Buisuri
San'nin sorote, chikara-o awase
Ageru kachi-doki, matteru bokura
Raida, Raida, bokura no Raida
Tsuyoi Raida, san'nin Raida
Henshin henshin, sekai no tameni
Ichi-go, Ni-go, Raida Buisuri
Rider, Rider, Kamen Rider
Where will they enter, we don't know
Until the roar of the Rider Machines
They will always protect us
Rider, Rider, our Rider
A tempest rolls over the sands
Transform, transform, Rider No.1
His name is Takeshi, Hongo Takeshi

Rider, Rider, Kamen Rider
There over the sea, on a mountain cliff
A heroic voice answers from afar
There, a man of justice and courage
Rider, Rider, our Rider
When peace is endangered, defeat our enemies
Transform, transform, Rider No. 2
His name is Hayato, Ichimonji Hayato

Rider, Rider, Kamen Rider
We don't know where you're from
A voice flutters, on winged scarves
Quicker than the eye, hurry and you'll see
Rider, Rider, our Rider
Across the sky, to the limits of space
Transform, transform, Rider V3
His name is Shiro, Kazami Shiro

Rider, Rider, Kamen Rider
No.1, No. 2, V3
Three together, their power is united
Give a shout of victory, don't stop, our
Rider, Rider, our Rider
Strong Riders, the three Riders
Transform, transform, for the sake of the world
No.1, No. 2, Rider V3
THE SOLITARY V3 SONG
"Buisuri no Hitori-uta"
Lyrics: Tanaka Mamoru & Kyuto Itao (Hirayama Tohru)
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: Mizuki Ichiro
Hitori areno no oka-o ue
Yuhi-o miruto, omoi dasshu
Aa, Chichi-san-o omoi-dassu
Makka-ni moeru, taiyo no
Sugata no yoni, tsuyo kunare
Itsumo Tou-san, itteita
Ima-wa Tou-san, inai keido
Yagate kachidoki, ageru-made
Boku-wa makenai, Buisuri
Boku-wa makenai, Buisuri

Hitori hamabe no, iwa no ue
Yuzuki miru to, omoi dassu
Ka'a-san yasashii, tsuki no yo
Heiwa-o mamoru, hito ni-nare
Itsumo Ka'a-san, oshieteta
Ima-wa Ka'a-san, inai kedo
Machi no minna-o, mamoru-tame
Boku-wa tatakau, Buisuri
Boku-wa tatakau, Buisuri

Hitori yofuke no, biru no ue
Ano hoshi miru to, omoi-dassu
A'a Imoto-o, omoi-dassu
Kawaii boku no, Imoto-yo
Mite ite-okure, kono boku-o
Tatta hitori no, boku dakedo
Tsuyoku tadashiku, taku-mashiku
Aku-o taoshite, miseru-made
Boku-wa ganbaru, Buisuri
Boku-wa ganbaru, Buisuri
Alone in a field, sitting on a hill
Watching the sunset reminds me
Oh, my dear Father, it reminds me
In the blazing crimson of the sun
Your image grows ever stronger
Dad, you will live forever
Even now Dad, you're always with me
By and by, I won't stop until victory is ours
I will never give up, V3
I will never give up, V3

Alone on a beach, sitting on a rock
Watching the Full Moon reminds me
Oh, my dear Mother, it reminds me
My gentle Mother, I remember the Moon
Protecting peace, it's all a man can do
Mom, I'm still learning from you
Even now Mom, you're always with me
Dear people of the towns, I'll protect you
I will never stop fighting, V3
I will never stop fighting, V3

Alone at midnight, sitting on rooftop
Watching the brightest star reminds me
Oh, my Little Sister, it reminds me
Of my dear, pretty Little Sister
To be able to look back, that is all I have
My solitude, however, is mine alone
Powerful truth, is the strongest of all
I'll show you that I will defeat evil
I must preserve, V3
I must preserve, V3
THE V3 MARCH
"Buisuri no Machi"
Lyrics: Igami Masaru & Kyuto Itao (Hirayama Tohru)
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: Mizuki Ichiro & The Columbia Yurikago-kai
Nigiru Handoru, todoroku Mashin
Yukuzo, imakoso Harriken
Daichi-o kette, seigi no tameni
Teki-wa kaijin, Desutoron
Yaruzo, iki no o-to meru-made
Shori no sain, Buisuri
Kamen Raida Buisuri

Hane no Mafura, Henshin Beruto
Imada, henshin Taifuun
Migi-ni hidari-ni, juu o-mujin
Teki-wa hikyo-na Desutoron
Ano te, kono te-de kurukeredo
Shori-wa Hanne-ni, Buisuri
Kamen Raida Buisuri

Akai Kamen-ni, sugata-o kaete
Yukuzo, hayawaza Buisuri
Daburu Kikku-ni Raida Panchi
Nigeru kaijin, Desutoron
Taose, saigo no hitori-made
Shori no sain, Buisuri
Kamen Raida Buisuri
Gripping the handlebars, his machine roars
Let's go, right now, Hurricane
Across the land, to preserve justice
My enemy are the mutants, Destron
I'll keep going until they stop breathing
The sign of victory, V3
Kamen Rider V3

Winged scarves, the Henshin Belt
Right now, transform Typhoons
On the right, on the left, the coast is clear
The enemy is the cowardly, Destron
That hand, this hand, they will come together
Always victorious, V3
Kamen Rider V3

With a red mask, he alters his appearance
Go on, as soon as you can, V3
With a Double Kick, a Rider Punch
Destron's mutants will run away
All vanquished, I'm the last standing
The sign of victory, V3
Kamen Rider V3
DESTRON SONG OF PRAISE
"Desutoron Sanka"
Lyrics: Doi Shin
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: The Nippon Gassho Kyokai
Desutoron, Desutoron, Desutoron
Akuma no utagoe, Desutoron
Ankoku sekai-o tsukuru-tame
Korose! Korose! Korose!
Warera no teki, Kamen Raida Buisuri
Jigoku no gundan, Desutoron
Desutoron, Desutoron, Desutoron

Desutoron, Desutoron, Desutoron
Jigoku no kachidoki, Desutoron
Kyofu sekai-o tsukuru-tame
Taose! Taose! Taose!
Warera no teki, Kamen Raida Buisuri
Jigoku no gundan, Desutoron
Desutoron, Desutoron, Desutoron
Destron, Destron, Destron
The Devil sings out, Destron
Cover the world in darkness
Kill them! Kill them! Kill them!
Our enemy is Kamen Rider V3
The Army of Hell, Destron
Destron, Destron, Destron

Destron, Destron, Destron
Hell's victors, Destron
Cover the world in terror
Strike down! Strike down! Strike down!
Our enemy is Kamen Rider V3
The Army of Hell, Destron
Destron, Destron, Destron
V3 ACTION
"Buisuri Akkushon"
Lyrics: Ishimori Shotaro
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: Shimon Masato
Hikaru, hikaru fuusha-wa Daburu Taifuun
Chikara to waza-ga, mawaru, mawaru, mawaru
Doriru Attaku, Sukuryu Kikku
Tou! Kuchu kaiten Daburu Kikku-da
Jigoku-e, oikaese, kaijin gundan Desutoron
Tobe! Buisuri, Hasshire! Buisuri
Kamen Raida Buisuri

Unaru, unaru sharin-wa Buru Harriken
Seigi no kaze-ga, sakebu, sakebu, sakebu
Daburu Attaku, Hanten Kikku
Tou! Raida Enshin Daburu Kikku-da
Jigoku-e, oikaese, kaijin gundan Desutoron
Tobe! Buisuri, Hasshire! Buisuri
Kamen Raida Buisuri

Hiraku, hiraku Antena Buisuri Hoppa
Shori no hane-ga, odoru, odoru, odoru
O-Shignaru, Buisuri Bariya
Tou! Reddo Ramppu-wa Daburu Pawa-da
Jigoku-e, oikaese, kaijin gundan Desutoron
Tobe! Buisuri, Hasshire! Buisuri
Kamen Raida Buisuri
Shining, shining windmills, of the Double Typhoon
Power and weapons will turn, turn, turn
Drill Attack, Screw Kick
Tou! It's the midair spinning Double Kick
Persue them straight to hell, the mutant army Destron
Fly! V3, run! V3
Kamen Rider V3

Growling, growling wheels, of the blue Hurricane
The winds of justice scream, scream, scream
Double Attack, Reverse Kick
Tou! It's the Rider Centrifugal Double Kick
Persue them straight to hell, the mutant army Destron
Fly! V3, run! V3
Kamen Rider V3

Open, open the antenna, V3 Hopper
The victorious plume, dances, dances, dances
O-Signal, V3 Barrier
Tou! The Red Lamp is Double Power
Persue them straight to hell, the mutant army Destron
Fly! V3, run! V3
Kamen Rider V3
THE LULLABY OF V3
"Buisuri no Komori-uta"
Lyrics: Nakase Toichi & Kyuto Itao (Hirayama Tohru)
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: Inoue Yuko
Nen'nen yoiko no miru yume-wa
Tsuyoku-te, yasashii Buisuri
Jigoku no kaijin, Desutoron
Raida Kikku-de, uchi no mesu
Itsudemo, yoiko no mikata-dayo
Nen'nen, yoiko no mikata-dayo

Nen'nen yoiko no miru yume-wa
Genki-de akarui, Buisuri
Kono yoni habekuru, warui yatsu
Hitorimo, nokorazu taosu-made
Ganbaru, yoiko no tomodachi-sa
Nen'nen yoiko no tomodachi-sa

Nen'nen yoiko no miru yume-wa
Yuki to seigi no Buisuri
Heiwa-o tamenara, doko-mademo
Tatakai kachinuku, koraenuku
Itsudemo, yoiko no nakama-dayo
Nen'nen yoiko no nakama-dayo
THE IMMORTAL MAN
"Fujimi no Otoko"
Lyrics: Shimada Masayuki & Kyuto Itao (Hirayama Tohru)
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: Mizuki Ichiro
Makka-ni moeru, seigi no hono-o
Yomigaetta-zo, yomigaetta-zo
Kaizo ningen, Shiro
Teki-wa kaijin, Desutoron
Tobe-tobe mashin, Harriken dasshu
Raida, Raida Buisuri
"Faito! Kikku!"
Kazami Shiro-wa, fujimi no otoko

Yurushite naruka, habekoru aku-o
Tatakai nuku-zo, tatakai nuku-zo
Kaizo ningen, Shiro
Teki-wa jigoku no, Desutoron
Yuke-yuke mashin, Harriken janppu
Raida, Raida Buisuri
"Faito! Panchi!"
Kazami Shiro-wa, toushi no otoko

Minna-o mamore, heiwa-o mamore
Yomigaetta-zo, yomigaetta-zo
Kaizo ningen, Shiro
Teki-wa akuma no, Desutoron
Tobe-tobe mashin, Harriken dasshu
Raida, Raida Buisuri
"Faito! Kikku!"
Kazami Shiro-wa, yuki no otoko
The flames of justice are a blazing crimson
Rise again, rise again
Transformed human, Shiro
Your enemy are the mutants of Destron
Fly on, fly on machine, Hurricane Dash
Rider, Rider V3
"Fight! Kick!"
Kazami Shiro is an Immortal Man

You cannot allow the spread of evil
Begin the fight, begin the fight
Transformed human, Shiro
Your enemy is the hellish Destron
Go on, go on, machine, Hurricane Jump
Rider, Rider V3
"Fight! Punch!"
Kazami Shiro is a Fighting Man

To protect the people, to protect the peace
Rise again, rise again
Transformed human, Shiro
Your enemy is the sinister Destron
Fly on, fly on machine, Hurrican Dash
Rider, Rider V3
"Fight! Kick!"
Kazami Shiro is a Courageous Man
OUR KAMEN RIDER V3
"Bokura no Kamen Raida Buisuri"
Lyrics: Nakase Toichi & Kyuto Itao (Hirayama Tohru)
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: The Columbia Yurikago-kai
Tsuyoizo, tsuyoizo, bokura no nakama
Raida, Raida
Kamen Raida Buisuri
Tsuyoi bakakarija, dame nano-sa
Chikara bakarija, dame nano-sa
Daburu Taifuun, inochi no beruto
Henshin, henshin, saigo no kimete
Jigoku no gundan, taosu no-sa
Yuko-yo, yuko, heiwa no tameni
Bokura no nakama, o'o
Bokura no, bokura no Kamen Raida Buisuri

Tatakau, tatakau, bokura no mikata
Raida, Raida
Kamen Raida Buisuri
Tatakau bakarija, dame nano-sa
Kogeki bakarija, dame nano-sa
Hane no mafura, Harikken Janppu
Henshin, henshin, chie megurashite
Akuma no gundan, taosu no-sa
Yuko-yo, yuko, te-o toriatte
Bokura no mikata, o'o
Bokura no, bokura no Kamen Raida Buisuri

Ganbaru, ganbaru, bokura no yushi
Raida, Raida
Kamen Raida Buisuri
Tsuyoi bakakarija, dame nano-sa
Chikara bakarija, dame nano-sa
Raida Kikku, Raida Panchi
Henshin, henshin, heiwa-o mamoru
Kokoro-ga aite-o, taosu no-sa
Yuko-yo, yuko, minna no tameni
Bokura no yushi, o'o
Bokura no, bokura no Kamen Raida Buisuri
He's so strong, he's so strong, our comrade
Rider, Rider
Kamen Rider V3
He has the strength, like no one else
He has the power, like no one else
Double Typhoon, the Belt of Life
Transform, transform, the final move
The Army of Hell must be destroyed
Onward, onward to insure the peace
Our comrade, oh
Our, our Kamen Rider V3

Fight on, fight on, our ally
Rider, Rider
Kamen Rider V3
He can fight, like no one else
He can attack, like no one else
With a wing-like scarf, Hurricane Jump
Transform, transform, to relate wisdom
The Army of Evil must be destroyed
Onward, onward to take up our hands
Our ally, oh
Our, our Kamen Rider V3

Fight hard, fight hard, our brave one
Rider, Rider
Kamen Rider V3
He has the strength, like no one else
He has the power, like no one else
Rider Kick, Rider Punch
Transform, transform, to preserve the peace
With the assistance of the heart, defeat them
Onward, onward to to protect us all
Our brave one, oh
Our, our Kamen Rider V3
OUR RIDERMAN
"Bokura no Raidaman"
Lyrics: Tanaka Mamoru & Kyuto Itao (Hirayama Tohru)
Music: Kikuchi Shunsuke
Vocals: The Columbia Yurikago-kai
Kimi-wa, kimi-wa, kimi-wa Raida
Raidaman
Tsuyoku, yasashi, kimi-wa doko-niiru
Umi-kara, kaze-ga oshiete-kureta
Kimi-wa, boku no, boku no mune-ni ikiteiru
Kimi-wa Raida, Kamen Raida Yon-go da

Kimi-wa, kimi-wa, kimi-wa Raida
Raidaman
Kiyoku, O'shi kimi-wa doko-niiru
Yama-kara, kaze-ga oshiete-kureta
Soko-ni, soko-ni, soko-ni, kimi-wa ikiteiru
Kimi-wa Raida, Kamen Raida Yon-go da

Kimi-wa, kimi-wa, kimi-wa Raida
Raidaman
Hazumu, akarui kimi-wa doko-niiru
Sora-kara, kaze-ga oshiete-kureta
Kimi-wa Tooi, tooi kuni-ni ikiteiru
Kimi-wa Raida, Kamen Raida Yon-go daYou are, you are, you are a Rider
Riderman
Strong, kind, where have you gone?
From the sea, a tempest comes to teach us
You have made our, our hearts come to life
You are a Rider, you're Kamen Rider No.4

You are, you are, you are a Rider
Riderman
Pure, brave, where have you gone?
From the mountains, a tempest comes to teach us
There, there, there, you're still alive
You are a Rider, you're Kamen Rider No.4

You are, you are, you are a Rider
Riderman
Bounding, bright, where have you gone?
From the sky, a tempest comes to teach us
You're far away, a distant country survives
You are a Rider, you're Kamen Rider No.4
Back to Top
Webmaster:

Kamen Rider V3 © TOEI / ISHINOMORI SHOTARO

All content and custom graphics © 1997, 2011 Kamen Rider V3 Home Page